Haniff - 2016
Bên cạnh khuôn khổ chương trình chung, Trại Sáng tác Trẻ HANIFF bao gồm 03 chương trình huấn luyện thực hành. Để được duyệt tham gia vào chương trình này, bạn cần điền vào đơn đăng ký và sau đó nộp sản phẩm mẫu để được cân...
Giải thưởng và Ban Giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4 Giải thưởng và Ban Giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4
Giải thưởng của Liên hoan Phim - Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 110.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD); - Phim ngắn xuất sắc nhất, trị...
Xem tiếp
THÔNG TIN CHUNG TRẠI SÁNG TÁC – HANIFF CAMPUS 2016 THÔNG TIN CHUNG TRẠI SÁNG TÁC – HANIFF CAMPUS 2016
Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội lần thứ 4 (HANIFF) được dự kiến tổ chức từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. Trong đó, Cục điện...
Xem tiếp