Dòng chảy không có tận cùng

Việt Nam| Vietnam| 40 phút| 40 min| 2018
Nhà sản xuất| Producers: Đài Truyền hình Việt Nam
Đạo diễn| Director: NSƯT Nguyễn Lê Văn – Nguyễn Hồng Việt
Biên kịch| Scriptwriter: Nguyễn Nghiêm Nhan
Quay phim| Cinematographer: NSƯT Nguyễn Lê Văn
Âm nhạc| Music: Vũ Ngọc Chỉnh

Tóm tắt phim
Thông qua hai cha con: Nhà văn Kim Lân (cha) và họa sỹ Nguyễn Thị Hiền (con) chính là câu chuyện tìm hiểu Việt Nam. Việt Nam trong mắt trẻ thơ lúc Nguyễn Thị Hiền còn nhỏ. Quê hương Việt Nam thuở đi sơ tán được gần gũi với những tinh hoa văn nghệ sĩ kháng chiến chống Pháp. Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Việt Nam thời bình và Việt Nam ngày hôm nay. Câu hỏi về con đường, tương lai, cuộc sống. Câu chuyện phim chính là sự khám phá bản thân, khám phá Việt Nam, tâm hồn Việt Nam.

 

Đạo diễn
+ Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Lê Văn hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Hơn 38 năm công tác tại Đài Truyền hình, ông đã thực hiện nhiều bộ phim tài liệu đã đoạt giải thưởng lớn trong và ngoài nước như Hòa sắc bức tranh quê, Phù sa Kinh Bắc, Khoảnh khắc về làng, Việt phủ Thành Chương, nơi trú ngụ tâm hồn Việt...
+ Đạo diễn Nguyễn Hồng Việt đã thực hiện một số bộ phim tài liệu tiêu biểu như Có một thời con gái (1999), Trở lại Điện Biên (2000), Người Tiên Nộn (2001), Sứ mệnh lịch sử (2015).

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức