G.thưởng và B.G.Khảo

Giải thưởng của Liên hoan Phim


- Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 115.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD);
- Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 69.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 69.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Đạo diễn trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim truyện trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 23.000.000 đồng (tương đương 1.000 USD);
 - Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC);
- Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim mới của Việt Nam.


Ban Giám khảo


- Ban Giám khảo phim dài (05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo phim ngắn (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo NETPAC (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam).

 

Mũi Né - Một vùng biển thức