Điều lệ LHP

 

ĐIỀU LỆ
LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ V
 (Phê duyệt theo Quyết định số 1831/QĐ-BVHTTDL ngày  18  tháng 5  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
___________________________


1. Tiêu chí
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (sau đây viết tắt là LHPQTHN) đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn; phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh;
- LHPQTHN phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời và sự hưởng ứng của khán giả, góp phần phát triển điện ảnh bền vững;
- LHPQTHN giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.
Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:
“Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Từ 27/10 đến 31/10/2018.
- Địa điểm tổ chức: Thủ đô Hà Nội.
3. Cơ quan tổ chức:
- Cơ quan tổ chức:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cục Điện ảnh
- Cơ quan phối hợp:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
4. Hạng mục của Liên hoan Phim và điều kiện tham dự
a) Chương trình phim dự thi
-  Phạm vi: Toàn thế giới
-  Thể loại:
+ Phim dài: có độ dài trên 70 phút (tương đương một suất chiếu phim truyện);
+ Phim ngắn: có độ dài không quá 60 phút, bao gồm phim truyện ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu.
- Định dạng (exhibition format): DCP, HD Digital, Blue-ray.
- Phụ đề: tiếng Anh.
- Thời gian công chiếu: Phim được công chiếu lần đầu trong khoảng thời gian từ 01/11/2016 đến ngày 01/7/2018.
- Phim chưa dự thi Liên hoan Phim quốc tế trong khu vực Châu Á.
- Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức LHPQTHN quyết định.
b) Chương trình phim không dự thi
- Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới;
- Chương trình tiêu điểm điện ảnh quốc gia: “Điện ảnh Ba Lan”;
- Chương trình phim chọn lọc của điện ảnh Iran;
- Chương trình phim mới của Việt Nam;
- Chương trình Chiếu phim ngoài trời và giao lưu, biểu diễn thời trang.
Định dạng chiếu tại rạp (exhibition format): DCP, HD Digital, Blue-ray.
Phụ đề: tiếng Anh.
5. Chương trình khác của Liên hoan Phim
a) Trại sáng tác HANIFF và Chợ Dự án làm phim (Quy định trong Điều lệ riêng);
b) Tọa đàm:

- Tọa đàm 1: Chủ đề “Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan”;
- Tọa đàm 2:  Chủ đề “Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran”.
6. Đăng ký phim tham dự Liên hoan phim và các tài liệu kèm theo
- Bản đăng ký theo mẫu (trên mạng-online);
- Đĩa DVD, bản HD của phim đăng ký;
- Trailer của phim;
- Tài liệu về phim, poster (file hình ảnh) và các tài liệu quảng cáo khác (file text nếu có) cho phim (dạng file);
- Ảnh của phim (05 file ảnh chất lượng cao);
- Lời thoại và tóm tắt của phim bằng tiếng Anh (bản tóm tắt phim dài không quá 100 từ, file text);
- Tiểu sử và ảnh đạo diễn;
- Tiểu sử và ảnh của nam, nữ diễn viên chính.
- Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 38457498 / (84-24) 38452402.
Fax: (84-24) 3823 4997 ; E-mail: info@haniff.vn

Các tài liệu nói trên gửi kèm theo file dữ liệu vào địa chỉ hộp thư điện tử của Ban tổ chức: info@haniff.vn
- Thời hạn gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: Trước ngày 15/7/2018
- Phim đăng ký tham dự Liên hoan Phim không phải chịu bất cứ khoản phí nào.
7. Tuyển chọn phim
Ban tổ chức Liên hoan Phim đưa ra quyết định cuối cùng về phim được tuyển chọn dự thi, phim tham dự các hạng mục khác của Liên hoan Phim và mời phim, đại biểu tham dự Liên hoan phim trước ngày 10/9/2018.
8. Gửi bản phim tham dự Liên hoan Phim
-  Địa chỉ gửi bản phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 38457498 / (84-24) 38452402.
Fax: (84-24) 3823 4997 ; E-mail: shipping@haniff.vn

- Thời hạn gửi phim: Phim phải đến Ban Tổ chức LHP trước ngày 20/9/2018.
- Hướng dẫn gửi phim: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển phim hai chiều đi - về và cung cấp tài khoản đại lý vận chuyển phim quốc tế cùng các hướng dẫn cần thiết khác.
9. Khách mời tham dự Liên hoan Phim
a)  Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay, đi lại và ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim
- Khách mời của phim dự thi :
+ Phim dài: 02 đại biểu (đạo diễn và diễn viên chính)
+Phim ngắn: 01 đại biểu (đạo diễn hoặc diễn viên)
    - Khách mời của phim trong các hạng mục khác do Ban Tổ chức quyết định (chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới, chương trình tiêu điểm điện ảnh một quốc gia: Điện ảnh Ba Lan; chương trình phim Iran tuyển chọn, chương trình phim mới của Việt Nam). Mỗi phim Ban Tổ chức có thể mời 01 đại biểu (đạo diễn hoặc diễn viên);
- Thành viên của các Ban Giám khảo;
- Thành viên Ban Cố vấn;
- Các nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam tham gia buổi Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V.
b) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn
Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.
c) Khách mời khác tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim
Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẵn sàng gửi thư mời, tạo mọi điều kiện về thủ tục visa, đăng ký khách sạn.
d) Thời hạn đăng ký khách mời tham dự Liên hoan Phim: Trước ngày 15/9/2018.
10. Giải thưởng của Liên hoan Phim
- Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 115.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD);
- Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 69.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 69.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Đạo diễn trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim truyện trị giá 46.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 23.000.000 đồng (tương đương 1.000 USD);
 - Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC);
- Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim mới của Việt Nam.
11. Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo phim dài (05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo phim ngắn (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo NETPAC (03 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam).
12. Vấn đề bảo hiểm
Tất cả các bản phim được lựa chọn tham dự Liên hoan Phim được Ban Tổ chức đảm bảo an toàn trong suốt thời gian Liên hoan Phim.
Trường hợp phim bị mất hoặc hư hỏng trong thời gian Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đền bù giá trị của bản phim theo giá trung bình của phòng chiếu tại Việt Nam.
13. Những quy định khác
- Sở hữu và bảo quản các tài liệu đăng ký
Liên hoan Phim có quyền chuyển phim và các tài liệu đăng ký vào một thư viện quản lý để tham khảo. Liên hoan Phim sẽ không công chiếu bất cứ một bộ phim nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đối với bản quyền của phim.
- Chiếu phim
Ban Tổ chức Liên hoan Phim quyết định ngày chiếu và thứ tự chiếu phim trong các hạng mục của Liên hoan Phim. Khi phim đã được lựa chọn vào Hạng mục Dự thi của Liên hoan Phim, bộ phim sẽ không được phép rút lại hoặc chiếu ở một Liên hoan Phim quốc tế khác trong khu vực Đông Nam Á trước ngày chiếu phim tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V, 2018.
14. Chấp thuận các điều khoản của Điều lệ
Các nhà sản xuất, nhà phát hành và đại diện được uỷ quyền gửi phim tham dự Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của bộ phim.
Ban Tổ chức có quyền dụng hình ảnh, âm thanh, nhạc phim và các tư liệu khác của phim vào mục đích tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Liên hoan Phim.
Tổ chức, cá nhân gửi bản đăng ký tham dự Liên hoan Phim đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân này chấp thuận điều lệ và các điều lệ của Liên hoan Phim./.  

 

THỜI HẠN CẦN LƯU Ý
CỦA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ V

 

1    Thời gian công chiếu lần đầu của phim tham dự LHP trong hạng mục Phim dự thi    01/11/2016 – 01/7/2018
2    Thời hạn gửi đăng ký phim tham dự LHP    15/7/2018
3    Thời hạn thông báo kết quả tuyển chọn phim    10/9/2018
4    Thời hạn gửi phim đến tham dự LHP    20/9/2018
5    Thời hạn đăng ký khách mời tham dự LHP    15/9/2018
6    Khai mạc Liên hoan Phim    27/10/2018
7    Bế mạc và Trao giải thưởng LHP    31/10/2018

Mũi Né - Một vùng biển thức