Đăng ký Trại sáng tác

 

Để đăng ký tham dự chương trình, vui lòng điền vào mẫu đăng ký trực tuyến tại địa chỉ www.haniff.vn

Khi đăng ký tham dự Trại Sáng tác Trẻ Haniff, bên cạnh cung cấp thông tin cá nhân và thông tin nghề nghiệp, xin vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây.
 
    Nghề nghiệp hiện tại cuả bạn
    Tại sao bạn lại quan tâm tới lĩnh vực làm phim? (tối đa:150 từ)
    Sơ yếu lý lịch (tối đa:150 từ)
    Lần tham gia liên hoan phim/ đề cử/ giải thưởng trước đây. Vui lòng ghi rõ tiêu đề phim đã tham dự/ đã đoạt giải và năm đoạt giải (tối đa:150 từ)  
    Dự án tiềm năng: vui lòng ghi rõ tiêu đề, thể loại và mô tả ngắn gọn về dự án cũng như đối tác tiềm năng cho dự án của bạn (tối đa:150 từ)  
    Vui lòng viết một đôi lời giới thiệu về bản thân và công việc của bạn.
    Bạn muốn thể hiện những gì tại Trại Sáng tác Trẻ Haniff lần này? (tối đa: 300 từ)?

Thư đăng ký tham dự gửi về hòm thư: campus@haniff.vn

Mẫu Đăng ký Trại sáng tác download tại đây

Mũi Né - Một vùng biển thức