Điều lệ liên hoan phim Quốc tế lần thứ IV

Phê duyệt theo Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Điều lệ liên hoan phim Quốc tế lần thứ IV

Phê duyệt theo Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Tiêu chí
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh;
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh;
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.
- Khẩu hiệu của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội: “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Từ 01/11 đến 05/11/2016.
- Địa điểm tổ chức: Thủ đô Hà Nội.
3. Cơ quan tổ chức:
- Cơ quan tổ chức:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Điện ảnh
- Cơ quan phối hợp:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội
4. Hạng mục của Liên hoan Phim và điều kiện tham dự
a) Chương trình phim dự thi
- Phạm vi: Toàn thế giới
- Thể loại:
+ Phim dài: có độ dài trên 70 phút, bao gồm phim truyện và phim tài liệu, phim hoạt hình);
+ Phim ngắn: có độ dài không quá 30 phút, bao gồm phim truyện ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu.
- Định dạng (exhibition format): DCP, HD Digital, Blue-ray.
- Phụ đề: tiếng Anh.
- Thời gian công chiếu: Phim được công chiếu lần đầu trong khoảng thời gian từ 01/9/2014 đến ngày 01/8/2016.
- Phim chưa dự thi Liên hoan Phim quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.
b) Chương trình phim không dự thi
- Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới;
- Chương trình tiêu điểm điện ảnh quốc gia: “Điện ảnh Ấn Độ”;
- Chương trình phim ASEAN;
- Chương trình phim chọn lọc điện ảnh Italia;
- Chương trình phim chọn lọc từ các nền điện ảnh của 12 quốc gia thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương –TPP (Gọi tắt là Điện ảnh Thái Bình Dương);
- Chương trình phim mới của Việt Nam.
Định dạng chiếu tại rạp (exhibition format): DCP, HD Digital, Blue-ray.
Phụ đề: tiếng Anh.
5. Chương trình khác của Liên hoan Phim
a) Chợ phim (Quy định trong Điều lệ riêng);
b) Trại sáng tác HANIFF và Chợ dự án phim (Quy định trong Điều lệ riêng);
c) Hội thảo, tọa đàm:
- Hội thảo chủ đề “Bản sắc dân tộc trong điện ảnh”;
- Tọa đàm 1: Chủ đề “Hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN”;
- Tọa đàm 2: Chủ đề “Kết nối các nền điện ảnh của 12 quốc gia thành viên TPP”.
6. Đăng ký phim tham dự Liên hoan phim và các tài liệu kèm theo
- Bản đăng ký theo mẫu (trên mạng-online);
- Đĩa DVD, bản HD của phim đăng ký;
- Trailer của phim;
- Tài liệu về phim, poster và các tài liệu quảng cáo khác cho phim;
- Ảnh của phim (05 chiếc);
- Lời thoại và tóm tắt của phim bằng tiếng Anh (bản tóm tắt phim dài không quá 100 từ);
- Tiểu sử và ảnh đạo diễn;
- Tiểu sử và ảnh của nam, nữ diễn viên chính.
- Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:


CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 38457498 / (84-4) 38452402.
Fax: (84-4) 3823 4997 ; E-mail: info@haniff.vn


Các tài liệu nói trên gửi kèm theo file dữ liệu vào địa chỉ hộp thư điện tử của Ban tổ chức: info@haniff.vn
- Thời hạn gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: Trước ngày 01/8/2016
Liên hoan Phim không trả lại người gửi đĩa DVD, bản HD… hay tài liệu đăng ký tham dự Liên hoan Phim.
- Phim đăng ký tham dự Liên hoan Phim không phải chịu bất cứ khoản phí nào.
7. Tuyển chọn phim
Ban tổ chức Liên hoan Phim đưa ra quyết định cuối cùng về phim được tuyển chọn dự thi, phim tham dự các hạng mục khác của Liên hoan Phim và mời phim, đại biểu tham dự Liên hoan phim trước ngày 15/9/2016.
8. Gửi bản phim tham dự Liên hoan Phim
- Địa chỉ gửi bản phim:
CỤC ĐIỆN ẢNH
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 38457498 / (84-4) 38452402.
Fax: (84-4) 3823 4997 ; E-mail: shipping@haniff.vn
- Thời hạn gửi phim: Phim phải đến Ban Tổ chức LHP trước ngày 30/9/2016.
- Cước phí gửi phim: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển phim hai chiều đi - về.
9. Khách mời tham dự Liên hoan Phim
a) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay, đi lại và ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim
- Khách mời của phim dự thi :
+ Phim dài: 02 đại biểu (đạo diễn và diễn viên chính)
+Phim ngắn: 01 đại biểu (đạo diễn hoặc diễn viên)
- Khách mời của phim trong các hạng mục khác do Ban Tổ chức quyết định.
- Thành viên của các Ban Giám khảo.
b) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn
Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.
c) Khách mời phải tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim
Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẵn sàng gửi thư mời, tạo mọi điều kiện về thủ tục visa, đăng ký khách sạn.
d) Thời hạn đăng ký khách mời tham dự Liên hoan Phim: Trước ngày 30/9/2016.
10. Giải thưởng của Liên hoan Phim
- Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 110.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD);
- Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);
- Đạo diễn trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 44.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài trị giá 44.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 22.000.000 đồng (tương đương 1.000 USD);
- Giải thưởng của Thủ đô Hà Nội cho phim về đề tài đô thị;
- Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC);
- Giải phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn;
- Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim mới của Việt Nam.
11. Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo phim dài (5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo phim ngắn (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo NETPAC (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam).
12. Vấn đề bảo hiểm
Tất cả các bản phim được lựa chọn tham dự Liên hoan Phim được Ban Tổ chức đảm bảo an toàn trong suốt thời gian Liên hoan Phim.
Trường hợp phim bị mất hoặc hư hỏng trong thời gian Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đền bù giá trị của bản phim theo giá trung bình của phòng lab tại Việt Nam.
13. Những quy định khác
- Sở hữu và bảo quản các tài liệu đăng ký
Liên hoan Phim có quyền chuyển phim và các tài liệu đăng ký vào một thư viện quản lý để tham khảo. Liên hoan Phim sẽ không công chiếu bất cứ một bộ phim nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đối với bản quyền của phim.
- Chiếu phim
Ban Tổ chức Liên hoan Phim quyết định ngày chiếu và thứ tự chiếu phim trong các hạng mục của Liên hoan Phim. Khi phim đã được lựa chọn vào hạng mục dự thi của Liên hoan Phim, bộ phim sẽ không được phép rút lại hoặc chiếu ở một Liên hoan Phim quốc tế khác trong khu vực Đông Nam Á trước ngày chiếu phim tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV, 2016.
14. Chấp thuận các điều khoản của Điều lệ
Các nhà sản xuất, nhà phát hành và đại diện được uỷ quyền gửi phim tham dự Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của bộ phim.
Ban Tổ chức có quyền dụng hình ảnh, âm thanh, nhạc phim và các tư liệu khấc của phim vào mục đích tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Liên hoan Phim.
Tổ chức, cá nhân gửi bản đăng ký tham dự Liên hoan Phim đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân này chấp thuận các điều lệ của Liên hoan Phim./.

THỜI HẠN CẦN LƯU Ý CỦA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ IV

1. Thời gian công chiếu lần đầu của phim tham dự LHP trong hạng mục Phim dự thi 01/9/2014 – 01/9/2016
2. Thời hạn gửi đăng ký phim tham dự LHP 01/8/2016
3. Thời hạn thông báo kết quả tuyển chọn phim 15/9/2016
4. Thời hạn gửi phim đến tham dự LHP 30/9/2016
5. Thời hạn đăng ký khách mời tham dự LHP 30/9/2016
6. Khai mạc Liên hoan Phim 01/11/2016
7. Bế mạc và Trao giải thưởng LHP 05/11/2016

Bài viết khác
Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV