Khẩu hiệu, mục đích và ý nghĩa

1. KHẨU HIỆU:

Điện ảnh – Nhân văn, thích ứng và phát triển

2. MỤC ĐÍCH:
  • Vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam;
  • Phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh;
  • Giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới với người xem Việt Nam và quốc tế.

3. Ý NGHĨA: 

  • Đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh;
  • Thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam;
  • Tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, đưa phim Việt Nam hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế;
  • Góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội – từ thành phố vì hoà bình đến thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực thiết kế sáng tạo, từ đó định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật gắn với tầmnhìn phát triển văn hoá xã hội bền vững;
  • Trong bối cảnh các Liên hoan Phim quốc tế trên thế giới đều chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 như hoãn, huỷ, thu nhỏ quy mô, đa dạng cách thức tổ chức… việc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI được tổ chức thể hiện sự thích ứng linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, nỗ lực hành động để phát triển công nghiệp điện ảnh trong nước.