TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA (27-31/10/2018) Địa chỉ: 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA (27-31/10/2018) Địa chỉ: 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Mời các bạn tải file bên dưới để nhận được đầy đủ thông tin ngày giờ chiếu phim của cụm rạp:

 

TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA (27-31/10/2018)                                                
Địa chỉ: 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội                                                 

 

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức