Địa điểm: Rạp Tháng 8 - 45 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian: 27-31/10/2018

Địa điểm: Rạp Tháng 8 - 45 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian: 27-31/10/2018

Mời các bạn tải file bên dưới để nhận được đầy đủ thông tin ngày giờ chiếu phim của cụm rạp:

 

Địa điểm: Rạp Tháng 8 - 45 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội                     
Thời gian: 27-31/10/2018   

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức