Địa chỉ: Rạp Kim Đồng - 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian 27-31/10/2018

Địa chỉ: Rạp Kim Đồng - 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian 27-31/10/2018

Mời các bạn tải file bên dưới để nhận được đầy đủ thông tin ngày giờ chiếu phim của cụm rạp:

Địa chỉ: Rạp Kim Đồng - 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội                     
Thời gian 27-31/10/2018       

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức