Sính lễ

Phim tài liệu| Documentary| Iran| 16:9 phút| 16:9 min| 2018| P
Đạo diễn| Director: Reza Gholami-Motlagh
Biên kịch| Script writer: Reza Gholami-Motlagh
Quay phim| Cinematographer: Reza Gholami-Motlagh
Âm thanh| Sound: Reza Gholami-Motlagh
Âm nhạc| Music: Anamorad Rstegari
Diễn viên| Cast: Alireza Rstegari, Mahom Prnikh, Anamorad Rstegari, Golsanam Rstegari…

Tóm tắt phim
Phim là một câu chuyện về sự đối đầu giữa truyền thống và hiện đại. Chuyện phim miêu tả những biến động của một thế hệ trẻ khi phải chống lại truyền thống cộng đồng. Một thế hệ coi mình là nạn nhân của phong tục cũ bởi những người đi trước. Một thế hệ xứng đáng được lựa chọn vận mệnh cho chính họ.

Tiểu sử đạo diễn:
Reza Gholami - Motlagh, sinh năm 1976 tại Bojnord, Iran. Anh là thạc sĩ về Hội họa và bắt đầu sự nghiệp với các phim ngắn và phim tài liệu ngắn từ năm 2008.

Các tác phẩm chính:
Circadian (Documentary – 2008), Dara has no pomegranate (short Documentary – 2010), Birth of a Butterfly (Short fiction -2010), JOUZBELAN (Docu-Drama – 2011), And the god who is near (Docu-Drama – 2012), Men are more equal (Documentary – 2014), Bakhshi (Documentary -2016), Gharshelegh (Documentary – 2018).

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức