Ngày về

Phim tài liệu| Documentary| Việt Nam| Vietnam| 27 phút| 27 min| 2017| P
Nhà sản xuất| Producers: Điện ảnh Quân đội nhân dân
Đạo diễn| Director: Phạm Thanh Hùng
Biên kịch| Scriptwriter: Nguyễn Đức Thực
Quay phim| Cinematographer: Bùi Văn Trường
Âm nhạc| Music: Trần Tùng

Tóm tắt phim:
Đất nước đã hòa bình thống nhất hơn 40 năm nhưng vẫn còn rất nhiều những thương, bệnh binh tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh vẫn chưa được trở về nhà do tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Với những người lính này, có lẽ “ngày về” vẫn còn là khát vọng xa xôi…

Đạo diễn:
Đạo diễn Phạm Thanh Hùng sinh năm 1976. Hiện đang là đạo diễn tại Điện ảnh Quân đội nhân dân. Các phim từng đạo diễn: Trung đội nữ công binh thép; Ngày về.

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức