MỘT KI-LÔ-GAM CÁNH RUỒI

Phim tài liệu| Documentary| Iran| 30 phút| 30min| 2017| P
Đạo diễn| Director: Reza Sobhani
Biên kịch| Script writer: Reza Sobhani
Quay phim| Cinematographer: Ariya Azad Ravesh

Tóm tắt phim
Phim tài liệu này nhìn vào hiện tượng bất thường liên quan đến của hồi môn của một số cặp vợ chồng tại Iran.

Tiểu sử đạo diễn:
Reza Sobhani, sinh năm 1955 tại Ahwaz-Iran. Với tư cách là một đạo diễn phim, ông là thành viên của Liên minh các Hội Điện ảnh Iran, Hiệp hội Đạo diễn Iran, Hội Phim ngắn Iran, Ủy ban Tuyển chọn và Ban Giám khảo cho một số liên hoan phim. Ngoài ra, ông cũng là nhà thơ có các tác phẩm được xuất bản trên các ấn phẩm văn học, báo chí, truyền thông.

Các tác phẩm chính:
His breaths (short – 2009), A song for the birth (short – 2009), Neighbors (short – 2013), Signs (short – 2013), Living (feature – 2001), Cold Soil (feature – 2005), The sun behind the snow (feature – 2007), Golden Regime (short – 2011), Welcome to Tehran (feature – 2013).

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức