Góc cạnh

Hoạt hình | Animation | Mexico |8 phút | 8 min | 2017| P

Đạo diễn|Director: Alexandra Castellanos Solís
Biên kịch|Script writer: Alexandra Castellanos Solís
Quay  phim| Cinematographer: Efrén Del Rosal Toussaint
Hoạt hình 2D| 2D Animation: Federico  Gutiérrez Obeso, Aranzazu Zamora  Arceo, Philip Piaget Rodríguez, Rodrigo Miguel Rangel, Laura ToVa, Andrea Mondragón García, Sandra Medina Lara, Alexandra Castellanos Solís, Ana Cruz Rodríguez.
Hoạt hình 3D| 3D Animation: Roberto Martínez  Báez
Thiết kế nhật vật| Character Design: Andrea  Mondragón García
Âm thanh|Sound: José Miguel Enriquez Rivaud

Tóm tắt phim
Phim kể về những nhân vật đang theo đuổi điều gì đó vô hạn và dường như không thể đạt được.

Alexandra Castellanos Solís sinh năm  1988 tại thành  phố  Mexico.  Cô học  ngành  Truyền  thông  Hình ảnh  tại Khoa Nghệ  thuật và Thiết kế của UNAM. Từ năm 2011 đến năm 2013, cô cộng tác với Diezymedia Colectivo. Năm  2013, cô đồng  sáng  lập xưởng phim hoạt hình Cassiopeia, nơi cô hiện đang làm việc. Tại đây,  cô đã làm các  bộ phim ngắn  Adentro Afuera, tuyển chọn chính thức tham dự Animasivo và Cutout fest 2015 và Góc cạnh, bộ phim giành  chiến thắng  trong cuộc thi Dự án phim ngắn  Quốc  gia  IMCINE lần thứ 25.

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức