Trại sáng tác

Điều lệ liên hoan phim Quốc tế lần thứ IV
Phê duyệt theo Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Xem tiếp
Trại sáng tác - Haniff campus 2016
Trại sáng tác là môi trường cho các nhà làm phim chuyên nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm phim, đặc biệt là những xu hướng, cách làm phim mới, cơ hội tìm những đối tác để thực hiện bộ phim của mình,...
Xem tiếp
Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV