Quy định

Bên cạnh khuôn khổ chương trình chung, Trại Sáng tác Trẻ HANIFF bao gồm 03 chương trình huấn luyện thực hành. Để được duyệt tham gia vào chương trình này, bạn cần điền vào đơn đăng ký và sau đó nộp sản phẩm mẫu để được cân nhắc vào các chương trình này. Bạn cũng có thể đăng ký theo cá nhân vào một trong ba chương trình bằng cách sử dụng mẫu đăng ký có sẵn trên website.

Đăng ký tham dự chương trình gồm 03 phần

 Phần 1: Đăng ký

Trước hết, bạn cần phải chấp nhận điều kiện tham dự Trại Sáng tác Trẻ HANIFF. Sau đó, bạn đăng ký theo mẫu có sẵn (có thể download từ website www.haniff.vn) bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gửi về email campus@haniff.vn (cc: info@redbridgevn.com) . Liên hệ tư vấn theo địa chỉ info@redbridgevn.com hoặc số điện thoại: 043.9447388 / 043.9447399 hoặc 0120.587.5734 / 097.858.3566.

Vòng 2: Nộp sản phẩm mẫu

Bạn phải gửi MỘT (01) trong số những sản phẩm mẫu của bạn khi đăng ký.

Vòng 3: HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH

Bên cạnh khuôn khổ chương trình chung, Trại Sáng tác Trẻ HANIFF bao gồm 03 chương trình huấn luyện thực hành. Để được duyệt tham gia vào chương trình này, bạn cần điền vào đơn đăng ký và sau đó nộp sản phẩm mẫu để được cân nhắc vào các chương trình này. Bạn cũng có thể đăng ký theo cá nhân vào một trong ba chương trình bằng cách sử dụng mẫu đăng ký có sẵn trên website. Hoặc bạn có thể đăng ký theo nhóm (nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch) cho cả 3 chương trình đào tạo, Trong trường hợp này, mỗi thành viên của đội cần gửi riêng một phần đăng ký (kịch bản, cảnh hội thoại,vv...) của cùng một bộ phim để làm sản phẩm mẫu cho công việc của bạn.

Trại sáng tác trẻ HANIFF sẽ phân chia các bài giảng, thảo luận và thực hành. 30 người được lựa chọn có thể tham dự tất cả các bài giảng và buổi thảo luận.

3.1 BUỔI TRAO ĐỔI Ý TƯỞNG KỊCH BẢN

Buổi trao đổi ý tưởng kịch bản chào đón những NHÀ BIÊN KỊCH. Đơn đăng ký chương trình sẽ bao gồm ý tưởng kịch bản (không quá 5 trang, bao gồm logline và synopsis). Tất cả tài liệu này sẽ lưu trong một file PDF hoặc file Word và sau đó được gửi kèm với đơn đăng ký. Kịch bản hoàn chỉnh (phim truyện hoặc phim truyện ngắn) phải được hoàn thành trước thời điểm hạn chót đăng ký. Ban tuyển chọn có thể yêu cầu bạn gửi kịch bản này trong quá trình xem xét lựa chọn. Kịch bản có thể bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Việt, tuy nhiên bắt buộc mẫu đơn đăng ký phải được hoàn thành bằng tiếng Anh.

3.2 BUỔI TRAO ĐỔI VỀ THỊ TRƯỜNG DỰ ÁN (HMP)

Thị trường dự án HANIFF chào đón các ĐẠO DIỄN và NHÀ SẢN XUẤT phim. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho 10 nhà làm phim trẻ có cơ hội được trình bày dự án tới các nhà đồng sản xuất và các nhà tài trợ. Các dự án cần có tính khả thi cao và phù hợp với việc đồng sản xuất quốc tế. Bạn phải điền vào mẫu đăng ký có sẵn, ngoài ra, upload 5 trang tóm tắt dự án (bao gồm kế hoạch sản xuất và ngân sách dự kiến) và 5 trang trích đoạn từ kịch bản (cả hai đều phải bằng tiếng Anh). Tất cả sẽ được gửi chung trong 1 file PDF hoặc Word. Bạn phải có một kịch bản hoàn thiện tại thời điểm đăng ký và một kịch bản bằng tiếng Anh vào thời điểm diễn ra Trại sáng tác.

3.3 XƯỞNG PHIM HANIFF

Xưởng phim HANIFF mở cửa chào đón các ĐẠO DIỄN. Xưởng phim HANIFF sẽ cung cấp cho các đạo diễn những bài giảng, thảo luận và phần thực hành tập trung vào việc chỉ đạo các diễn viên và kĩ năng làm việc nhóm. Cùng với các đơn đăng ký, các đạo diễn cần gửi một bản mô tả ngắn về dự án hiện nay của họ (không quá 5 trang) và một video clip của bộ phim (có thể là phim truyện ngắn, phim truyện hoặc phim truyền hình) mà họ đã từng đạo diễn.

Nếu bạn không được lựa chọn tham dự Trại Sáng tác Trẻ HANIFF, đơn đăng ký tham dự những chương trình trên sẽ không được cân nhắc.

NHỮNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG:

Tài liệu phim hoặc mẫu sản phẩm của thành viên tham gia.

1) Thành viên tham gia đồng ý rằng hình ảnh và dữ liệu của ông/bà khi tham gia sẽ có thể được đăng lên trang web và trong tạp chí của Trại Sáng tác Trẻ HANIFF.

2) Thành viên tham dự đồng ý rằng mẫu sản phẩm của ông/bà gửi cho Trại Sáng tác Trẻ HANIFF phải được công khai tại Trại này và trên website của Trại sáng tác trẻ HANIFF hoặc các tổ chức và nhà tài trợ cho chương trình Trại sáng tác trẻ HANIFF.

3) Thành viên tham gia đồng ý rằng việc sử dụng sản phẩm mẫu của ông/bà đã nêu trên bao gồm cả phát thanh qua thiết bị podcast. Nghĩa là sản phẩm mẫu của ông/bà có thể được truy cập và được phát thông qua podcast. Ngược lại, ông/bà cũng có quyền truy cập và tham khảo sản phẩm mẫu của những Tài Năng khác.

4) Thành viên tham gia đồng ý rằng sản phẩm mẫu tham dự Trại Sáng tác Trẻ HANIFF có thể được công bố toàn văn hoặc chỉ là trích đoạn văn bản hoặc truyền hình hay bất kỳ một hình thức đa phương tiện nào khác nhằm mục đích quảng bá chương trình Trại Sáng tác Trẻ HANIFF.

5) Căn cứ theo quy định quốc gia và quốc tế có liên quan, thành viên tham dự phải xác nhận quyền sở hữu bản quyền của sản phẩm mẫu nộp lên Liên hoan phim, bao gồm cả hiệu ứng âm thanh, phối khí. Ông/bà tham gia phải đảm bảo rằng tài liệu sử dụng trong phim hoặc trong những mẫu phim khác nộp lên Liên hoan phim không có sự xuất hiện quyền lợi của một bên thứ ba. Trong trường hợp tranh chấp vi phạm bản quyền, người đăng ký phải tuyên bố chịu trách nhiệm bản quyền đối với bên thứ ba.

6) Thành viên tham gia đồng ý rằng sản phẩm mẫu của ông/bà đó có thể được chiếu cho những bên quan tâm trong lĩnh vực phim ngắn hay mẫu phim gửi tham dự. Ban chỉ đạo Trại Sáng tác Trẻ HANIFF sẽ không thương lượng vì bất kỳ mục đích thương mại nào từ sản phẩm mẫu gửi tham dự Liên hoan phim mà chưa có thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên sở hữu bản quyền của sản phẩm đó.

7) Trại Sáng tác Trẻ HANIFF sẽ không chịu trách nhiệm cho bât kỳ thiệt hại hay mất mát nào xảy ra nếu không có lý do phù hợp.

8) Trong trường hợp các sản phẩm mẫu và phim ngắn không được lựa chọn, Ban tổ chức sẽ không gửi trả lại các sản phẩm này.

Thời hạn đăng ký
15/7/2016 – 30/9/2016

Thời gian diễn ra sự kiện
Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 năm 2016

Địa điểm tổ chức sự kiện
Khách sạn LHP.

Lựa chọn thành viên tham dự

Thành viên tham gia sẽ được ban Tổ chức Trại Sáng tác Trẻ HANIFF tuyển chọn. Ứng viên được lựa chọn sẽ được thông báo bằng e-mail. Danh sách ứng viên được lựa chọn cũng sẽ được công bố trên website. Bạn cũng có thể theo dõi việc lựa chọn này bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn. Để tham gia vào Trại Sáng tác Trẻ, không có yêu cầu pháp lý nào.

Khoản hỗ trợ chi phí đi lại

Ban tổ chức sẽ thanh toán chi phi đi lại, khách sạn và tiền ăn cho tất cả những bạn được lựa chọn tham dự . Chi tiết sẽ được thông báo tới từng cá nhân.

Tham dự

Chương trình Trại Sáng tác trẻ HANIFF là một chương trình toàn diện, miễn phí và đem lại nhiều lợi ích tới tất cả thành viên tham gia. Sự hiện diện Tài năng của bạn trên trang Web của chúng tôi tạo nên một sự khác biệt và tạo điều kiện cho các nhà làm phim quốc tế biết đến tên tuổi của bạn. Về phần mình, chúng tôi hy vọng sự hợp tác và tham gia thường xuyên của bạn tại Trại Sáng tác Trẻ lần này. Đối với những thành viên lạm dụng quyền hạn ,những thành viên thường xuyên vắng mặt, ban chỉ đạo chương trình Trại Sáng tác trẻ HANIFF có quyền khai trừ những thành viên trên ra khỏi website.

 
Bảo mật

Trại Sáng tác trẻ HANIFF thể hiện sự tôn trọng quyền bảo mật của mỗi cá nhân. Chúng tôi không mua bán hay cấp thông tin cá nhân hoặc sản phẩm mẫu của thành viên tham gia vì mục đích lợi nhuận. Thông tin đăng ký và sản phẩm mẫu của bạn sẽ được bảo mật, chỉ có nhân viên của HANIFF Campus mới có quyền tiếp cận những thông tin đăng ký này. Khi được lựa chọn tham gia Trại Sáng tác trẻ HANIFF, thông tin hồ sơ và sản phẩm mẫu tham gia sẽ được sử dụng theo như trên (mục C 2-5). Cụ thể, thông tin của bạn sẽ được hiển thị trong cơ sở dữ liệu tại Trại Sáng tác Trẻ, trên trang Web hoặc những địa điểm có liên quan. Mục đích của cơ sở thông tin này nhằm tăng cường trao đổi, thảo luận giữa các đại biểu, thành viên tham gia, chuyên gia và khách tham dự. Mục đích thiết kế trang web nhằm khuyến khích sự tham gia của đại biểu Trại Sáng tạo Trẻ HANIFF và những chương trình Trại Sáng tác Trẻ quốc tế từ mọi góc cạnh trong lĩnh vực làm phim, đồng thời cũng quảng bá rộng rãi tới công chúng về chương trình Trại Sáng tác trẻ HANIFF. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của khách mời và mong muốn nhận được những lời phê bình, giúp đỡ từ quý vị. 

Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV