Chương trình Tiêu điểm: Điện ảnh Ấn Độ

Country Focus: Indian Cinema

Chương trình Tiêu điểm: Điện ảnh Ấn Độ

 

STT

Title

Duration

1

Bajrangi

(Bajrangi)

163'

2

In greed we trust

(Lòng tham vô đáy)

108'

3

Interrogation

(Thẩm vấn)

NC16

106'

4

Sohra Bridge

(Cây cầu Sohra)

105'

5

The Quest

(Tìm kiếm)

115'

 

Thư viện ảnh khác
Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV