DANH SÁCH PHIM DÀI DỰ THI

STT TITLE/TÊN

QUỐC GIA

VÙNG LÃNH THỔ
THỜI LƯỢNG
1 Silent Night BA LAN 104’
2 The Dark room IRAN 101’
3 Pupa ẤN ĐỘ 109’
4 Student A HÀN QUỐC  
5 First law - A Shaman's tale ARGENTINA 108’
6 Signal rock PHILIPPINES 127’
7 Eva PHÁP 100’
8 Anna Karenina: Vronsky's Story   NGA 138’
9 The Wild pear tree THỔ NHĨ KỲ/PHÁP/ĐỨC 188’
10 The Name NHẬT BẢN 114’
11 Nhắm mắt thấy mùa hè VIỆT NAM 99’
12 Pale folk SERBIA 93’

 

Bài viết khác
Mũi Né - Một vùng biển thức