Quý ông của những chiếc gương

Quý ông của những chiếc gương

Mexico/Mexico, 10 min., 2015

Đạo diễn/Director: Mara Soler Guitián
Biên kịch/Script writer: Pablo Azuela Suárez
Quay phim/Cinematographer: Pamela Albarrán
Âm thanh/Sound: José Miguel Henrríquez
Hoạt hình/Animation: Esteban Azuela Suárez, Rodrigo de la Vega Urrutia, Federico Gutiérrez Obeso, Israel Hernández García, Luis Felipe Núñez, Carlos Gamboa Verduzco

Tóm tắt phim
Một nhà sưu tập cá bảo thủ đối mặt với những ranh giới của chính mình trong một câu truyện về đại dương.

 

Đạo diễn:


Mara Soler Guitián  học thiết kế tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia (EDINBA) tại thành phố Mexico. Cô là nhà sáng lập của Viumasters – một công ty chuyện về hoạt hình và nghệ thuật nghe nhìn. Tại đây cô đã làm thiết kế và hoạt hình trong 5 năm. Cô cũng là một giáo sư về ngành hoạt hình tại Học viên SAE, Mexico và Trường Nghệ thuật, Điện ảnh và Truyền hình CENTRO tại thành phố Mexico.

 

 

 

Bài viết khác
Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV