Haniff - 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  TRẠI SÁNG TÁC TRẺ HANIFF 2018
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ  TRẠI SÁNG TÁC TRẺ HANIFF 2018 Sau thành công của Trại sáng tác liên hoan phim quốc tế lần thứ 04 năm 2016. Tại liên hoan phim lần thứ 5, HANIFF 2018, Cục Điện...
Xem tiếp
Khởi động Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V
Được đẩy lên sớm một tháng, Ban tổ chức Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ 5 đã gấp rút triển khai các đầu mối công việc từ nhiều tháng trước. Sáng nay, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đã có buổi họp đầu tiên để LHP...
Xem tiếp
Thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V
Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ V (LHPQTHN lần thứ V) sẽ được tổ chức từ ngày 27/10 đến 31/10/2018 tại thủ đô...
Xem tiếp
Mũi Né - Một vùng biển thức