Đăng ký

Đăng ký tham dự chương trình gồm 03 phần

Phần 1: Đăng ký

Trước hết, bạn cần phải chấp nhận điều kiện tham dự Trại Sáng tác Trẻ HANIFF. Sau đó, bạn đăng ký theo mẫu có sẵn (có thể download từ website www.haniff.vn) bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gửi về email campus@haniff.vn (cc: info@redbridgevn.com) . Liên hệ tư vấn theo địa chỉ info@redbridgevn.com hoặc số điện thoại: 043.9447388 / 043.9447399 hoặc 0120.587.5734 / 097.858.3566.

Vòng 2: Nộp sản phẩm mẫu

Bạn phải gửi MỘT (01) trong số những sản phẩm mẫu của bạn khi đăng ký.

Vòng 3: HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH

Bên cạnh khuôn khổ chương trình chung, Trại Sáng tác Trẻ HANIFF bao gồm 03 chương trình huấn luyện thực hành. Để được duyệt tham gia vào chương trình này, bạn cần điền vào đơn đăng ký và sau đó nộp sản phẩm mẫu để được cân nhắc vào các chương trình này. Bạn cũng có thể đăng ký theo cá nhân vào một trong ba chương trình bằng cách sử dụng mẫu đăng ký có sẵn trên website. Hoặc bạn có thể đăng ký theo nhóm (nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch) cho cả 3 chương trình đào tạo, Trong trường hợp này, mỗi thành viên của đội cần gửi riêng một phần đăng ký (kịch bản, cảnh hội thoại,vv...) của cùng một bộ phim để làm sản phẩm mẫu cho công việc của bạn.

Trại sáng tác trẻ HANIFF sẽ phân chia các bài giảng, thảo luận và thực hành. 30 người được lựa chọn có thể tham dự tất cả các bài giảng và buổi thảo luận.

 

Tải Mẫu đăng ký tại đây

Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV